שיפוט

הליך השיפוט של עבודת הדוקטור

 

לוח זמנים:

הליך השיפוט מורכב מאיתור שופטים, מינויים, שיפוט העבודה, קבלת חוות הדעה, בחינת חוות הדעה וקבלת החלטה, תיקונים ובדיקתם (בחלק מהמקרים); עד אישורה של עבודת הדוקטורט. התהליך נמשך בממוצע כחצי שנה.