מתכונת עבודת הדוקטור - המדעים הניסויים

עבודת הדוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות:

א. דוקטורט מונוגרפיה - חיבור שלם כיחידה אחת, המסכם את עבודת המחקר של התלמיד, שחובר על ידי התלמיד בהדרכת מנחה/מנחים.

ב. דוקטורט אסופת פרקים - חיבור המורכב מפרקים עצמאיים, אך בעלי זיקה נושאית מובהקת ביניהם, שהתלמיד הוא החוקר והכותב היחיד או העיקרי שלהם, בהדרכת מנחה/מנחים ("אסופה").

ג. באתר רשות הספריות ניתן למצוא עבודות דוקטור שאושרו בתחומים השונים. בחיפוש המתקדם ניתן לחפש לפי חתכים כגון מחלקה, נושא, מחבר.

אנא קראו את ההנחיות בעיון לפני מילוי הטפסים שלהלן

 

הנחיות לכתיבה והגשה של עבודת הדוקטור

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת אסופת פרקים - בפקולטות הניסוייות 0121 (3).docx

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת מונוגרפיה - בפקולטות הניסוייות 0121 (3).docx

 

אופן הגשת העבודה במדעים הניסויים

הגשת העבודות נעשית באמצעות האתר היעודי: http://tss.huji.ac.il

ההזדהות בכניסה למערכת - עם שם המשתמש בו אתם מזדהים במחשבי החווה ושרותי 365.

את שם המשתמש יש לרשום CC\username

אם אינכם יודעים/זוכרים את הסיסמא, ניתן לאפס  בקישור.

מידע נוסף מופיע בקישור

 

באתר הגשת העבודות תמצאו הסבר מפורט ואת כל הטפסים והמסמכים אותם יש להגיש. 

אנא הקפידו למלא רק את הטפסים הקיימים באתר ההגשה (אלה הם הטפסים המעודכנים).