כתיבת העבודה והגשתה לשיפוט

מתכונת עבודת הדוקטור, כתיבתה והגשתה

 

לוח זמנים:

תלמיד מחקר יסיים את עבודת הדוקטורט ויגיש אותה לשיפוט עד תום השנה החמישית מאז קבלתו לשלב א'.

משך תהליך השיפוט הוא כחצי שנה בממוצע.

תלמידים, הזקוקים לאישור זכאות לתואר לשם המשך לימודים או לצורך עיסוקי, יקדימו להגיש את עבודתם לשיפוט.