מלגות השתלמות לנסיעות קצרות

 

הרשות לתלמידי מחקר מציעה מלגות לנסיעות השתלמות קצרות לחו"ל,

בכפוף להגשת בקשה ועמידה בקריטריונים הבאים:

-  על התלמיד/ה להיות בשלב ב' בדוקטורט;

-  מטרת הנסיעה היא השתתפות פעילה בכנס (הרצאה או פוסטר), או ביצוע עבודת מחקר שאין אפשרות לבצעה בארץ כגון שהייה    בספריה או ארכיון ייחודיים, איסוף חומר, תצפית או לימודים ייחודיים, רכישת מיומנות מיוחדת או שימוש במכשור מיוחד;

-  משך הלימודים לתואר אינו עולה על 5 שנים;

 - התלמיד/ה לא קיבל/ה בעבר מלגת השתלמות מהרשות לתלמידי מחקר לצורך נסיעה לחו"ל.

 

אנא הורידו את הקובץ המצ"ב, המכיל את ההנחיות להגשת הבקשה והטפסים הנלווים.

אנא שילחו את הבקשות לרשות לתלמידי מחקר לכתובת הדואל   research_students@savion.huji.ac.il

יש להגיש את הבקשה כשלושה חודשים לפני מועד הנסיעה.

 

המלגות נועדו לסייע במימון הנסיעה ואינן בהכרח מכסות את כל הוצאותיה.

סכום המלגה קבוע לפי יעד הנסיעה. בשנת תש"פ גובה המלגה לנוסעים לאירופה היה 3,300 ש"ח וגובה המלגה לנוסעים למערב ארה"ב היה 5,600 ש"ח (סכומים אלה עשויים להשתנות בהתאם לאפשרויות התקציביות). 

המלגה תוענק בדיעבד עם שובכם מהנסיעה. יש להציג במחלקת הכספים את כרטיסי הטיסה וכרטיסי העלייה למטוס.

 לטופס הגשת בקשה למלגת השתלמות

קישור לטופס המלצת מנחה

כתובת לפניות: ורוניקה גולסברג, מנהלנית הרשות לתלמידי מחקר.