מלגות השתלמות לנסיעות קצרות

 

הרשות לתלמידי מחקר מציעה מלגות לנסיעות השתלמות קצרות לחו"ל.

תלמיד מחקר זכאי לקבל מלגה זו פעם אחת במהלך לימודיו.

המלגות מיועדות לתלמידים בשלב ב' הנוסעים בכדי להשתתף באופן פעיל בכנס (הרצאה או פוסטר), או הנדרשים לבצע עבודת מחקר שאין אפשרות לבצעה בארץ, כגון שהייה בספריה או ארכיון ייחודיים, איסוף חומר, תצפית או לימודים ייחודיים, רכישת מיומנות מיוחדת או שימוש במכשור מיוחד.

אנא הורידו את הקובץ המצ"ב, המכיל את ההנחיות להגשת הבקשה והטפסים הנלווים.

אנא הגישו את הבקשות (בעותק קשיח) ברשות לתלמידי מחקר, או שילחו בדואר (לא נוכל לטפל בדואל או בפקסים) לכתובת - 

הרשות לתלמידי מחקר, קמפוס אדמונד י. ספרא בגבעת רם,
בניין שרמן, ירושלים,  9190401

לוח זמנים להגשת בקשות במהלך תשע"ט:
ישיבה ראשונה - הגשת בקשות עד 1/11/2018- הבקשות יתייחסו לנסיעות בחודשים: נובמבר - דצמבר - ינואר.

ישיבה שנייה - הגשת בקשות עד 1/2/2019 - הבקשות יתייחסו לנסיעות בחודשים: פברואר - מארס -אפריל.

ישיבה שלישית - הגשת בקשות עד 3/5/2019- הבקשות יתייחסו לנסיעות בחודשים: מאי - יוני - יולי.

ישיבה רביעית - הגשת בקשות עד 15/7/2019- הבקשות יתייחסו לנסיעות בחודשים: אוגוסט - ספטמבר - אוקטובר.

 

המלגות נועדו לסייע בהגשמת הנסיעה ואינן בהכרח מכסות את כל הוצאותיה.

סכום המלגה קבוע לפי יעד הנסיעה. בשנת תשע"ז גובה המלגה לנוסעים לאירופה היה 825$ וגובה המלגה לנוסעים למערב ארה"ב היה 1425$.

המלגה תוענק בדיעבד עם שובכם מהנסיעה. יש להציג במחלקת הכספים את כרטיסי הטיסה וכרטיסי העלייה למטוס.

 

 לטופס הגשת בקשה למלגת השתלמות

קישור לטופס המלצת מנחה

כתובת לפניות: נטע וייס, מנהלת הרשות לתלמידי מחקר