הגשת מועמדות

תנאי קבלה

הגשת מועמדות

מועמדים על סמך לימודים קודמים בחו"ל

הדרכה ומדריכים

מתמחים למחקר

דוקטורט משותף

 

לוח זמנים:

הגשת מועמדות למעוניינים להתחיל לימודיהם בסמסטר א':

מדעים עיוניים - עד 1/7

מדעים ניסויים - עד 1/9

מועמדים על סמך לימודים קודמים באוניברסיטה לא ישראלית (במדעים העיוניים) - עד 1/7

מועמדים על סמך לימודים קודמים באוניברסיטה לא ישראלית (במדעים הניסויים) - עד 1/7

הגשת מועמדות למעוניינים להתחיל לימודיהם בסמסטר ב':

מועמדים על סמך לימודים קודמים באוניברסיטה ישראלית - עד 1/1

מועמדים על סמך לימודים קודמים באוניברסיטה לא ישראלית - עד 1/11