דוקטורט משותף

סינט האוניברסיטה העברית אישר לקיים לימודים במסגרת דוקטורט משותף של תלמידי מחקר מהאוניברסיטה העברית יחד עם מוסדות מקבילים מובילים בעולם או של תלמידי מחקר ממוסדות כאלו עם האוניברסיטה העברית.

להלן מסמך העקרונות על פיהם ניתן לקיים לימודים לדוקטורט משותף:

JD_Senatedecision_hebrew_112014.pdf

JD_Senatedecision_english_112014.pdf

המעוניינים ללמוד במסגרת דוקטורט משותף בין האוניברסיטה העברית לבין מוסד בחו"ל, בין אם האוניברסיטה העברית תהיה מוסד האם עבורם ובין אם המוסד בחו"ל יהיה מוסד האם עבורם, יפנו אל הרשות לתלמידי מחקר בבקשה הכוללת:

  1. מכתב המפרט את הנימוקים והנסיבות לבקשה ללמוד במסגרת דוקטורט משותף, מאושר על ידי המדריכים המיועדים, מן האוניברסיטה העברית ומהמוסד בחו"ל.
  2. מידע על השותפים מחו"ל: המדריך המיועד, היחידה האקדמית והמוסד, כולל התייחסות לתשתית הפיסית והמדעית הנחוצה לקיום המחקר.
  3. אישור המוסד בחו"ל על כך שהוא מוכן לקיים לימודים במסגרת דוקטורט משותף ומי הוא איש בקשר מטעמו לנושא זה. סעיף זה (כמו גם עניין המוסד בסעיף 2) תקף במקרה של בקשה פרטנית של תלמיד ואיננו נחוץ במקרה שיש לאוניברסיטה העברית הסכם מוסדי עם המוסד בחו"ל.

כמו כן - 

מועמד ללימודים באוניברסיטה העברית כמוסד אם במסגרת דוקטורט משותף יגיש מועמדות כמקובל ויציין על גבי טופס הגשת המועמדות את העובדה שבכוונתו ללמוד במסגרת דוקטורט משותף.

הגשת מועמדות

טופס הסכמת מנחה (אנגלית)

מועמד ללימודים באוניברסיטה העברית כמוסד מארח במסגרת דוקטורט משותף יגיש מועמדות באמצעות הטופס להלן.

טופס הגשת מועמדות למועמד מחו"ל במסגרת דוקטורט משותף

טופס הסכמת מנחה (אנגלית)

צור קשר

הצהרת מועמד ומדריך

לאוניברסיטה העברית יש הסכמים ללימודי דוקטורט משותף עם המוסדות הבאים:

האוניברסיטה החופשית בברלין (FUB) - כל התחומים הנלמדים ברמת דוקטורט בשני המוסדות.

הנחיות ופרטי איש קשר: Information on Joint PhD HUJI+FUB.pdf

האוניברסיטה הלאומית של סינגפור (NUS) - מחקר רפואי, מחקר בתחומי הרוקחות, בריאות הציבור ומדעי החיים - מרכז התכנית פרופ' דוד אנגלברג, מדעי החיים.

האוניברסיטה הטכנולוגית נאניאנג בסינגפור (NTU) - כימיה - מרכז התכנית פרופ' שלמה מגדסי, המכון לכימיה.

אוניברסיטת מלבורן (UoM) - מחקר ביו-רפואי.