מלגה לדוקטורנטים עולים או חוזרים

 

מלגות דוקטורנטים עולים ממשרד הקליטה

 

מלגות המיועדות עבור עולים חדשים וישראלים חוזרים שרשומים  ללימודי דוקטורט (כולל מעמד קדם-דוקטורט). מדובר במלגה עם מאטצ'ינג שניתן לקבל במשך 3 שנים. גובה המאטצ'ינג הנדרש,  גדל בכל שנה.

*המלגה לא ניתנת לשנה אקדמית אלא ניתנת ל 12 חודשים בהתאם למועד אישור הוועדה במשרד הקליטה.

תהליך קבלת המלגה

  1. על הדוקטורנט ליצור קשר עם  יחידת "קליטה במדע"  במשרד הקליטה  ולקבל את אישור משרד הקליטה לזכאות למלגה.

 

  1. הדוקטורנט או משרד הקליטה יפנו לסורנה סיגל מהמינהל האקדמי על מנת להתחיל את התהליך. על הדוקטורנט לקבל מסורנה טופס ומידע לגבי הגשת הבקשה, ולאחר מכן להשיב לה  את הטופס חתום ע"י כל הגורמים הרלוונטיים (הדוקטורנט, המנחה והדיקן).
    לטופס החתום, יש לצרף קורות חיים, תקציר המחקר ומכתב המלצה של המנחה, שבו יש גם ההתחייבות לממן את המאטצ'ינג הנדרש.

 

  1. לאחר קבלת המסמכים החתומים, (כולל ההתחייבות למימון), סורנה מגישה בקשה למשרד הקליטה מטעם האוניברסיטה לקבלת המלגה.

 

  1. לאחר אישור הבקשה בוועדת משרד הקליטה, מתקבל הסכם הענקת המלגה למשך שנה. עם קבלת  ההסכם, הדוקטורנט, המנחה, החשב והמנהלן העוסק בנושא מיודעים על אישור המלגה, והחשב מדווח את המלגה של הדוקטורנט.

 

  1. לאחר שהמלגאי חותם על החוזה, סורנה מטפלת בהחתמת החוזה על ידי כל הגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה.

 

  1. כחודשיים לפני תום שנת המלגה, מנהלן הפקולטה בודק עם המנחה האם יש את המאטצ'ינג הנדרש עבור בקשת המשך המלגה ואם יש, שולחים לסורנה דוח התקדמות במחקר, מכתב המלצה מהמנחה עם התחייבות למאטצ'ינג, וטופס ביצוע התנדבות בשנת המלגה.

 

  1. בתום שנה שלישית של המלגה המלגאי מעביר דוח אקדמי מסכם, שבו יש התייחסות לתאריך משוער לסיום הדוקטורט אשר עובר למשרד הקליטה.

 

לפרטים סורנה סיגל soranas@savion.huji.ac.il     025882944