מתמחים למחקר

מועמד שאינו עומד בדרישות הקבלה, אך קרוב אליהן מאד ויש להניח שיוכל להגיע לרמה הנדרשת על-ידי לימודים באוניברסיטה העברית בתקופה שלא תעלה על שנתיים, יכולה ועדת הדוקטורט התחומית להחליט לקבלו ללימודים במעמד של "מתמחה למחקר", הלומד לפי תכנית מיוחדת, שתיקבע בהתייעצות עם מדריכו.
 

התכנית תכלול לימודי השלמה טרומיים אותם עליו לסיים בציון 80 לפחות בכל קורס ובממוצע 85 בין כל הקורסים, ו/או כתיבת עבודה השווה בהיקפה ואיכותה לעבודת-גמר באוניברסיטה העברית בציון 85. אם יתקבל בשלב מאוחר יותר כתלמיד מחקר, העבודה תוכל להיכלל כפרק בעבודת הדוקטור שלו ובלבד שבידי התלמיד תעודת מוסמך עם עבודת גמר.

בתום התקופה תדון הרשות לתלמידי מחקר בקבלתו כתלמיד מחקר לאור תוצאות לימודיו.

המעוניינים להתקבל ללימודי מחקר ובידיהם תעודת מוסמך ללא עבודת גמר, יפנו אל הפקולטה בה למדו לבירור בנוגע לאפשרות ללמוד במעמד של "משלים למחקר".