סטודנטים זרים

קישור לטופס לימודים באנגלית

דרישת ידע באנגלית

תלמיד מחקר, שלימודיו הקודמים מאוניברסיטה לא ישראלית, יציג אישור על רמת הידע שלו באנגלית על סמך בחינת ידע באנגלית כגון TOEFL, IELTS או אמי"ר / אמיר"ם.

רמת הידע הנדרשת ומוגדרת כ"פטור" מלימודי אנגלית היא כדלקמן:

TOEFL - 100 ; IELTS - 7.5 ; אמי"ר - 234 ; אמיר"ם - 134 ; מדד אירופי -  C1

רמת ידע מינימאלית לקבלה כתלמיד מחקר היא כדלקמן:

TOEFL - 89 ; IELTS - 7 ; אמי"ר - 220 ; אמיר"ם - 120 ; מדד אירופי - B2

מועמד שהתקבל על סמך הרמה המינימאלית ומעלה, אך עדיין לא הגיע לרמת פטור, יציג אישור על רמת פטור תוך שנתיים ממועד קבלתו ללימודים.

המעוניינים ללמוד קורסי אנגלית באוניברסיטה יפנו אל גב' רוח-שיר שנייד, רכזת היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, כתובת דואל של רוח-שיר שנייד

תלמידים שלימודיהם הקודמים ממוסד ששפת ההוראה בו אנגלית בארץ דוברת אנגלית (כגון: בריטניה, ארה"ב) פטורים מהצגת אישור על הידע שלהם באנגלית.

 

דרישת ידע בעברית

תלמידי מחקר, שאינם ישראלים ולימודיהם הקודמים מאוניברסיטה לא ישראלית, יגיעו לרמת "פטור" מעברית תוך שנתיים ממועד קבלתם ללימודים.

על התלמידים להיבחן בבחינת מיון, שתסווג אותם לרמת ידע בעברית ולהירשם לקורס/ים מתאים/ים ללימודי עברית.

נא לפנות אל גב' אורית טואג, רכזת היחידה ללימודי עברית, כתובת דואל של אורית טואג

תלמידים בעלי אזרחות זרה, שאינם זקוקים לידע של השפה העברית לצרכי מחקרם ולימודיהם, ואין בכוונתם להשתקע בישראל,  רשאים לקבל "פטור מפטור בעברית", על סמך המלצה של המדריך וועדת הדוקטורט התחומית או המדריך והוועדה המלווה.

היחידה ללימודי עברית

ביטוח בריאות

תלמיד זר חייב להיות בעל ביטוח בריאות תקף. כברירת מחדל האוניברסיטה העברית מסדירה ביטוח בריאות לכל תלמיד זר. בשנת תשע"ד היה גובה דמי הביטוח כ 2000 ש"ח.  דמי הביטוח מנוכים מעל ומעבר לשכר הלימוד. להפעלת הביטוח יש לפנות אל מר יואב כהן מלמד, ממדור שכר לימוד ותשלומים. תלמיד זר המעוניין בביטוח בריאות שונה מזה שמסדירה עבורו האוניברסיטה העברית, יציג את הביטוח הפרטי שלו בפני מר יואב כהן מלמד ויקבל זיכוי בגין דמי הביטוח, אם נגבו ממנו.

 

הארכה של אשרת סטודנט

תלמיד מחקר בעל אזרחות זרה, הזקוק להארכה של אשרת השהיה שלו כסטודנט יפנה אל הרשות לתלמידי מחקר, כדי לקבל מכתב למשרד הפנים, שעל סמכו תוארך האשרה.

המכתב יוכן על ידי הרשות לתלמידי מחקר וייחתם על ידי המזכירה האקדמית, גב' עירית מגורה לוי, בקמפוס הר הצופים.

יש לפנות בבקשה לקבל מכתב זה זמן מה לפני מועד פקיעתה של אשרת הסטודנט, כדי לאפשר את הכנתו, העברתו לחתימה ומסירתו לתלמיד.

להארכה של אשרת סטודנט: גב' ריקי קמחי

 

טיפים ל"חדשים בירושלים"