תנאי קבלה

מועמד יכול להגיש מועמדות ללימודי מחקר במידה ועומד באחד מהתנאים המפורטים להלן:

א) אם בידו תואר מוסמך ממוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל עם עבודת גמר, בציונים הבאים

  1. ציון בלימודי תואר מוסמך - 85 לפחות;
  2. ציון על עבודת הגמר - 85 לפחות;
  3. ציון בבחינת המוסמך (במקום שקיימת) - 85 לפחות.​​

ב) אם הינו בשנה האחרונה ללימודי המוסמך עם עבודת גמר, במוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל, וממוצע הביניים של ציוניו 85 לפחות.

     החלטה על קבלה במקרה זה תהיה קבלה על תנאי. מידע מפורט על תהליך הקבלה במסלול זה, ראו בקובץ -  ​קבלה על תנאי ללימודי דוקטורט - הסבר.pdf

ג) לומד באוניברסיטה העברית במסלול הישיר לדוקטורט, וסיים בהצלחה את דרישות המסלול בפקולטה אליה משתייך.

 

 

הגשת המועמדות מותנית בקבלת הסכמתו של מנחה להדריך את המועמד במחקר ובהכנתה של עבודת הדוקטור.

 

 

ה החלטה בדבר קבלתם של תלמידי מחקר היא בסמכותן של ועדות דוקטורט תחומיות.

ועדה תחומית רשאית לקבוע סף גבוה מהמינימום שצוין לעיל ורשאית להוסיף אמצעי מיון נוספים כמו ראיון אישי או בחינת קבלה.  

ועדת דוקטורט תחומית רשאית להחליט לקבל רק חלק מהמועמדים העומדים בתנאי הקבלה.

 

עוד על תנאי הקבלה, ראו תקנון תלמידי מחקר, סעיפים 3.1 - 3.3

 

על הליך הגשת המועמדות ראו בהמשך.