תנאי קבלה

מועמד יכול להגיש מועמדות ללימודי מחקר אם בידו תואר מוסמך ממוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בעולם עם עבודת גמר, בציונים הבאים: 

  1. ציון בלימודי תואר מוסמך - 85 לפחות;
  2. ציון על עבודת הגמר - 85 לפחות;
  3. ציון בבחינת המוסמך (במקום שקיימת) - 85 לפחות.

עוד על תנאי הקבלה, ראו תקנון תלמידי מחקר, סעיפים 3.1 - 3.3

הדיון במועמדים מתקיים במסגרת ועדות דוקטורט תחומיות.

ועדה תחומית רשאית לקבוע סף גבוה מהמינימום שצוין לעיל.

ועדה תחומית רשאית להוסיף אמצעי מיון נוספים כמו ראיון אישי או בחינת קבלה. במיוחד מומלץ לקיים ראיונות למועמדים, שלמדו במוסד לימודים אחר

ועדת דוקטורט תחומית רשאית להחליט לקבל רק חלק מהמועמדים העומדים בתנאי הקבלה.

082017תנאי קבלה ואנשי קשר לפי תחומים.pdf

על הליך הגשת המועמדות ראו בהמשך.