טופס מסקנות ועדה מלווה - לקראת מעבר לשלב ב' - מדעים ניסויים