תוצאות סקר שביעות רצון הדוקטורנטים

בקיץ 2022 ערכה האוניברסיטה לראשונה סקר, באמצעות חברה חיצונית, שבחן את חווית תלמידי/ות הדוקטורט ודוקטורים/דוקטוריות חדשים/ות.

על הסקר השיבו 1081 דוקטורנטים המהווים 50% מכלל הדוקטורנטים שלמדו באוניברסיטת העברית בשנת תשפ"ב (2022) ו 475 דוקטורים צעירים (עד שלוש שנים מסיום לימודי הדוקטורט) המהווים 48% מכלל הדוקטורטים הצעירים.

הנושאים שנבחנו: שביעות הרצון הכללית מלימודי הדוקטורט, שביעות רצון מההנחיה, מהקורסים, מצוות הרשות, מהמלגות, תחושת שייכות וקשיים במהלך הדוקטורט. כמו כן כלל הסקר שתי שאלות פתוחות: היבטים טובים בתכנית הדוקטורט והמלצות לשיפור.  

לעיונכם, מצ"ב הדו"ח המסכם את ממצאיו.

170123 - סקר דוקטורנטים ינואר 2023 - האוניברסיטה העברית.pdf