איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אסמן אורן משפטים כשרות משפטית על רקע נפשי בבתי המשפט ובבתי הדין השרעיים והרבניים בישראל פרופ' גדעון לייבזון, פרופ' ורדית ריספלר-חיים, פרופ' רוברטו מסטר 2013
שכטר ליאת משפטים מסחור המידע הגנטי של קבוצות אוכלוסיה מוגדרות- סוגיות קנייניות, חברתיות ומשפטיות פרופ' אלון הראל, ד"ר עתניאל א. דרור 2008
אלצריע עיסא ג'בראיל רפואת שיניים דפוסי דיאטה ומנהגים ביו-תרבותיים בקרב התושבים הניאוליתים של עין ע'זאל, ירדן פרופ' פטריציה סמית 2011
סיפן מרב אבולוציה מתמטיקה ומדעי הטבע אינטראקציות בין שיחים וצמחים עשבוניים במערכות מרעה ים-תיכוניות פרופ' רונן קדמון 2006
סיפן טל אבולוציה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעות ארוכות טווח של קבלת החלטות: אינטראקציות צמח-מאביק והשלכותיהן פרופ' עוזי מוטרו; פרופ' יעקב קריב 2008
בלמקר מרים אבולוציה מתמטיקה ומדעי הטבע מבנה חברת יונקים לאורך ציר זמן: עובידייה, אתר מהפלייסטוקן התחתון כמקרה מבחן פרופ' איתן צ'רנוב ז"ל פרופ' עופר בר-יוסף, פרופ' עוזי מוטרו 2006
בן-עמי פרידה אבולוציה מתמטיקה ומדעי הטבע רבייה פרטנוגנטית לעומת רבייה מינית בחילזון Melanoides tuberculata פרופ' יוסף הלר 2006
בבוצ'אי גרגיי אבולוציה מתמטיקה ומדעי הטבע שונות גיאוגרפית של תכונות מורפולוגיות בנחש הארסי אפעה, Echis coloratus: מתאמים סביבתיים, והשלכות טקסונומיות ויישומיות פרופ' יהודה ל. ורנר 2006
שפיגלר חגי אבולוציה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת גורמים חברתיים והורמון הנעורים על הרבייה וחלוקת התפקידים בעמלות בומבוס האדמה (Bombus terrestris) פרופ' גיא בלוך 2014
וון-אוס פנחסי רות אבולוציה חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית סינדרום הביות של החימצה, .Cicer arietinum L פרופ' שחל עבו ד"ר עמיר שרמן 2015
ריקל סווטלנה אבולוציה מתמטיקה ומדעי הטבע שיחור טרף בזרם: התאמות ומגבלות של טריפת פלנקטון בדגי שונית האלמוגים פרופ' אמציה גנין 2006
נתן רן אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' ספריאל אוריאל פרופ' נוי-מאיר עמנואל 2000
כחילה-ברגל גילה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' צרנוב איתן פרופ' סמית פטריציה 2001
מוטרו מיכל אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' כהן דן 1998
ריקל סווטלנה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' גנין אמציה 2006
קרק סלעית אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' ספריאל אוריאל פרופ' נוי-מאיר עמנואל 2001
בלמקר מרים אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' צ'רנוב איתן פרופ' בר-יוסף עופר פרופ' מוטרו עוזי 2006
אהרן יצחק אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' ירום יוסף פרופ' שגב עידן 1999
איסטון ג'יימס אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' גופן משה 2004
רבינוביץ רבקה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' צרנוב איתן פרופ' בר-יוסף עופר 1999
יהל רות אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' גנין אמציה 2005
זליגמן הרווה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' ורנר יהודה ד"ר בילס אביגדור 2004
שיפמן שגיב אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' דרבסי אריאל 2005
בן-עמי פרידה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' הלר יוסף 2006
רוטנברג אהרן אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' זהרי דניאל 2000

עמודים