איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אגרנוביץ' דניאל פיסיקה יישומית טבע יישום ספקטרוסקופיה דיאלקטרית לצורך הערכת איכות חלק בקר ד"ר בן-ישי פול פרופ' פלדמן יורי 2018
אגרנט לילי הפקולטה למדעי החברה היסטוריה של אוכלוסיות אדם הנלמדת מדנ"א פרופ' יקיר בנימין, פרופ' לירן כרמל 2021
אגרנט-תמיר לילי ביולוגיה מולקולארית מתמטיקה ומדעי הטבע עריכה והגהת ביטוי של רנ"א פרופ' רות שפרלינג 2010
אגרסט ברוריה הוראת המדעים טבע פרופ' תמיר פנחס 2002
אגרץ נילס פאול נארפי הפקולטה למדעי הרוח לבי נהפך בחסד האל והייתי לאיש כאחר יוהן קמפר (משה בן אהרן מקרקוב / יוהן כריסטיאן יאקוב) ופירושו לספר הזוהר ד"ר איה אלידע, ד"ר פאבל מצ'ייקו 2021
אדוביצקי יבגני חקר הסרטן רפואה מעורבות של הפרנז בתהליכים סרטניים ודלקתיים פרופ' ישראל ולודבסקי 2007
אדורם בנימין פיסיקה יישומית טבע פרופ' בן-יוסף נסים פרופ' סער אמיר 2003
אדינגר נופר ביוכימיה מבנית ומולקולרית טבע חלבונים כימרים כאמצעי תרפיה לסרטן פרופ' לויצקי אלכסנדר 2018
אדלמן רחל ספרות עברית מדעי הרוח עיצוב הזמן והמרחב במדרש – עניינו של פרקי דרבי אליעזר פרופ' יעקב אלבוים 2008
אדלמן כהתיה נוירוביולוגיה רפואה מנגנונים המפחיתים פגיעה בשמיעה עקב חשיפה לרעש פרופ' חיים סומר 2008
אדלר יוליה בלשנות מדעי הרוח חילופי המושא הדאטיבי בגרמנית אפשרויות מימוש הארגומנטים של פעלי העברה פרופ' מלכה רפפורט-חובב 2013
אדלר אביטל חישוביות עצבית מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המח עיבוד מידע באזורים שונים של הגרעינים הבזאליים פרופ' חגי ברגמן 2014
אדלר נורית חינוך רוח פרופ' גתי איתמר 2002
אדלר דורית בריאות הציבור ורפואה קהילתית רפואה מודל אקולוגי לשינוי מערך המזון וההזנה בבית החולים ובחינת השפעתו והטמעתו פרופ' אליוט בארי פרופ' מוריה גולן 2017
אדלר קרן חינוך רוח ניבוי ביצועים בשרות נשים בחובה ובקצונה בצה"ל פרופ' גתי איתמר 2018
אדלר איתי היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים הפקולטה למדעי הרוח אינטואיציה ברפואה @@מבט אמפירי, היסטורי ופילוסופי פרופ' ימימה בן-מנחם, ד"ר עתניאל דרור וד"ר עדי פינקלשטיין 2023
אדלר-שליסל מרים ספרות עברית מדעי הרוח דמותו של יהושע בן נון בספרות חכמים בזיקה אל דמותו של משה פרופ' אביגדור שנאן 2017
אדלשטיין נעה מתמטיקה מתמטיקה ומדעי הטבע חסמים על אריזות ותבניות במרחבים סימטריים פרופ' אלכס סמורודניצקי; פרופ' אלכס לובוצקי 2012
אדלשטיין ארנון קרימינולוגיה משפטים פרופ' אמיר מנחם פרופ' לשם אלי 2001
אדם מרים ביולוגיה תאית רפואה הבקרה של Rac1 על פעילות FMRP, החלבון החסר בתסמונת X שביר, בבקרת תרגום ד"ר שרון עדן 2013
אדם רחל משפטים משפטים טבע, קולוניאליזם וארגוני שימור בינלאומיים: כיצד הפך המשפט הבינלאומי מענה למשבר המגוון הביולוגי? ד"ר תומר ברודי 2013
אדם אורי מדעי האטמוספרה מתמטיקה ומדעי הטבע מחקר סמי אנליטי של הסירקולציה האטמוספרית הגלובלית המבוסס על מודל מים רדודים פרופ' נתן פלדור 2011
אדם יואב נוירוביולוגיה מתמטיקה ומדעי הטבע עיבוד ריחות ע"י אוכלוסיות מובחנות של תאי עצב באונת הריח של עכברים פרופ' עדי מזרחי 2015
אדמנית בלהה חינוך יהודי מדעי הרוח המשפחה שלה, המשפחה שלו עמדות מתבגרות ומתבגרים דתיים ביחס למעמד האשה במשפחה,כפונקציה של רמה דתית, משפחת המוצא, והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי ד"ר גבי הורנצ'יק 2011
אדמס טרייסי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מדעי החברה מייבאים זיכרון: על שימוש בזיכרון קולקטיבי של מדינות אחרות בנאומים פוליטיים פרופ' ויניצקי-סרוסי ורד 2020

עמודים