איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אברהמיאן איואן כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע אניונים פוליציקליים לא מישוריים: קערות, סלסלות וכדורים פרופ' מרדכי רבינוביץ' פרופ' טוביה שרצקי 2006
אברהמיאן איואן כימיה טבע פרופ' רבינוביץ מרדכי פרופ' שרצקי טוביה 2006
אברט יעל הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע תכונות מגנטיות ופלאומגנטיזם של משקעי ים המלח מהרביעון העליון פרופ' מרדכי שטיין, פרופ' רון שער 2021
אברמוב אוה הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע כליאה של מערכות הובלה ננומטריות נוזליות לתוך פילמים ליישום עורי פרופ' נסים גרתי 2021
אברמוביץ יוליה חקר הסרטן רפואה בקרת מסלול ה-p53 בממאירויות המטולוגיות פרופ' דינה בן יהודה 2014
אברמוביץ' תמרה תולדות האמנות הפקולטה למדעי הרוח הארת שוליים כוחן החומרי והסמלי של מסגרות המאה השמונה עשרה בצרפת פרופ' גל ונטורה 2022
אברמוף אבי רוקחות רפואה מערכות פולימריות חלקיקיות בעלות שחרור מותאם - הערכה במבחנה ובחי פרופ' אברהם דומב 2010
אברמזון ליאור פסיכולוגיה הפקולטה למדעי החברה להרגיש ולהבין את האחר: הבדלים בינאישיים בתגובות אמפתיות מינקות ועד תחילת גיל ההתבגרות פרופ' אריאל כנפו-נעם 2022
אברמסון זיוית פילוסופיה מדעי הרוח אלפרד אדלר וז'אן פול סארטר: אפשרות של אתיקה ופסיכותרפיה אקזיסטנציאלית פרופ' מנחם ברינקר 2013
אברמסון מירון מדעי הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעתם של שינויים בדופן התא הצמחי על פיזיולוגית הצמח ופירוקו בתהליכי הידרוליזה פרופ' עודד שוסיוב 2014
אבשטיין מיכאל שפה וספרות ערבית מדעי הרוח פילוסופיה, מיסטיקה ואזוטריקה : ההגות האסמאעילית והמיסטיקה באל-אנדלוס פרופ' שרה סבירי, פרופ' מאיר בר-אשר 2012
אג'אי גיאנט' כימיה טבע דינמיקה אלקטרונית מחוץ לשיווי משקל: עירור פוטוני ופירוק של חנקן ומולקולות אחרות פרופ' לוין רפאל-דוד 2019
אגבאריה מחמד עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית גורמים תרבותיים מעצבים בחוויות הנטל הסובייקטיבי, בקרב אמהות ערביות מוסלמיות לבן/בת עם מוגבלות נפשית קשה פרופ' שור רון 2018
אגבאריה עאישה תקשורת ועיתונאות הפקולטה למדעי החברה מדיה חברתיים ודת דיגיטלית @@התחזקות דתית בקרב נשים מוסלמיות ערביות בישראל כמקרה בוחן פרופ' ניקולס ג'ון 2023
אגבריה קאסם כימיה טבע פרופ' ביאלי סילביו 2002
אגבריה חסן מטעים וצמחי נוי חקלאות פרופ' זיסלין נפתלי פרופ' זמסקי אליעזר 2003
אגם קרן מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' מינקה ברוך 2004
אגם דאלי אביבית תקשורת ועיתונאות מדעי החברה היבטים תרבותיים בפרסומת הישראלית: ייצוגי הנוף הפתוח ד"ר פול פרוש 2008
אגמון מיכל משפטים משפטים פרופ' אנגלרד יצחק 2000
אגמון גלית מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע במח המרכז למדעי המח עיבוד קוטביות בכמתים של שפה טבעית פרופ' לוינשטיין יונתן פרופ' גרודזיסקי יוסף 2019
אגמון חגי מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח מנגנונים של ייצוג מקום בתאי סריג בקורטקס האנטורינלי ותאי מיקום בהיפוקמפוס פרופ' יורם בורק 2022
אגמון שלֹמי מדעי המחשב ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין אודות ביפורקציות בתיאוריית קצב-עיוות ובשיטת צוואר הבקבוק של המידע פרופ' אור אורדנטליך, פרופ' נפתלי תשבי (ז"ל) 2023
אגמי שרית סטטיסטיקה מדעי החברה טעות מדידה במודל Coxעם נקודות שבירה פרופ' דוד צוקר 2017
אגסי איל פיסיקה טבע פרופ' בן-יוסף נסים 1998
אגרנוב טל פיסיקה טבע פלקטואציות גדולות במערכות חלקיקים אינטראקטיביים מחוץ לשיווי משקל פרופ' מאירסון ברוך 2020

עמודים