איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר יורד חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אורון אברהם מינהל עסקים מינהל עסקים תמורות ביחסי החליפין ובדפוסי הפילנתרופיה בין תורמים למתרימים לאוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 1925 עד 2008 פרופ' הלל שמיד 2014
שמאע אברהם תלמוד מדעי הרוח המכילתות הנספחות לספרא: מכילתא דמילואים ומכילתא דעריות פרופ' מנחם כהנא 2010
ריינר אברהם תלמוד והלכה רוח פרופ' תא-שמע ישראל 2003
מילגרם אברהם יהדות זמננו רוח פרופ' בנקיר דוד 2007
שאג אברהם גנטיקה וגנטיקה של האדם מדעי הרפואה פרופ' אופנהיים אריאלה ד"ר אל-פלג אורלי 2003
ליפשיץ אברהם חינוך מדעי הרוח תוצאותיה של הוראת תורה שבעל-פה בבתי ספר ממלכתיים: הישגים לימודיים והקניית ערכים פרופ' אלישע באב"ד 2010
וולדה-צדיק אברהם כלכלה מדעי החברה המעבר להשכלה גבוהה ולתעסוקה של צעירים ישראלים פרופ' אריק גולד 2016
בר-איתן אברהם (אבי) מוסיקולוגיה מדעי הרוח בין האמנותי לעממי בשיר הישראלי, 1920 - 1960: עיון בשירי מרדכי זעירא, דוד זהבי ומשה וילנסקי פרופ' יהואש הירשברג, פרופ' נפתלי וגנר 2014
בר-לבב אברי מחשבת ישראל רוח פרופ' אידל משה פרופ' גריס זאב פרופ' קפלן יוסף 1998
קרסיק אבשלום ארכיאולוגיה מדעי הרוח שיטות מתמטיות ויישומי מחשב במחקר של כלי-חרס ארכיאולוגיים תוך התמקדות בשיטות למיון וטיפולוגיה של הצורה פרופ' אילן שרון, פרופ' עוזי סמילנסקי 2012
הורביץ אבשלום מדעי בעלי החיים מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה הבקרה ההורמונאלית על התפתחות הגונדות בדג החידקן הרוסי (Acipenser gueldenstaedtii) פרופ' ברטה לבבי-סיוון; פרופ' גדי דגני 2008
מרעי סרואן אבתסאם עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית התקשרות וסיכון מפרספקטיבה מודעת הקשר: משפחות בדואיות בכפרים הלא מוכרים בנגב פרופ' דורית רואר-סטריאר 2016
וסרמן אגוזה הוראת המדעים טבע פרופ' בן-צבי נאוה ד"ר מילגרום יצחק 2002
גלסטיאן אדוארד פיסיקה טבע פרופ' פלנר ישראל 2006
וייסבנד אדוארד לימודים רוסיים וסלאוויים מדעי הרוח הטקסט האורפיאי בשירה הרוסית הפוסט-סימבוליסטית פרופ' רומן טימנצ'יק 2010
גלסטיאן אדוארד פיסיקה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע דו קיום של מוליכות-על וסדר מגנטי ברותניום נחושתי ובמוליבדינום נחושתי פרופ' ישראל פלנר 2006
דונייק אדוארדו היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים רוח פרופ' בלר מרה 2006
נפדנסקי אדוארדו כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע הנדסת ביו-חומרים דיגיטליים למטרת חידוש רקמות באמצעות הדפסה בתלת-מימד פרופ' דניאל כהן 2014
ברץ אדוה כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע שליטה במוליכות של צמתי מנהור מולקולריים המורכבים מיחידות מופרדות של תורם ומקבל פרופ' רועי בר 2014
פרנק-שוובל אדוה מוסיקולוגיה מדעי הרוח מימד הצליל של המפגש הפסיכואנליטי: מחקר בין-תחומי המשלב תיאוריות מפסיכואנליזה, מוסיקה והתפתחות פרופ' רות הכהן 2011
איכנגרין אדוה פסיכולוגיה מדעי החברה גורמי סיכון פוטנציאלים להגנת עצמי כוזב בתהליכי שיקום ושילוב: מכוונות לעצמי ומכוונות לסביבה בקרב בוגרים צעירים כבדי שמיעה המשולבים בחברה השומעת פרופ' דן הופיין, פרופ' איתן בכר 2014
ביטון אדווה כימיה תרופתית רפואה חיתוך דנ"א מושרה אור בעזרת נגזרות נוקלאיות: ממנגנון פעולה ליישום ביולוגי ד"ר אילון יבין 2013
סיטרין אדי מדעי בעלי-חיים מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה מבנה ותפקוד אוכלוסיות מיקרוביאליות המעורבות בטרנספורמציות ביוגיוכימיות בפילטרים ביולוגיים ממערכת מדגה ימית ממחזרת פרופ' יאפ ואן-ריין, ד"ר דרור מינץ 2007
פנקס אדי מדעי המוח רפואה מודל אפרוח חדיש לתיקון מומים מולדים נוירו-התפתחותיים באמצעות תאי גזע מזנכימאליים פרופ' יוסי ינאי 2015
שמואלי אדי מדעי המחשב מתמטיקה ומדעי הטבע חשיבות המשוב בהערכה ובתכנון מתזמנים למערכות מקביליות פרופ' דרור פייטלסון 2009

עמודים