איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
גוטליב(גברת) יובל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קול משה 2002
עבד אל-האדי פתחי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום 2002
קריצמן ענת אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רקח בני פרופ' גרה עבד 2004
וואנג קוואצון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה 2004
גליאקפרוב נורבול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה 2004
ארדי רות אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יעקובי בנימין פרופ' פרוסקי דב 1999
דנאי עפר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' הדר יצחק ד"ר לבנון דן 2000
בן-שלום שי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רוזן דוד ד"ר רסלר יורם 1997
וורד גרי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' דזורץ קרלוס 2004
כהן הדס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז 2001
ותד קאסטרו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 1997
אומרו כרמי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' הורביץ בנימין 2004
בורדמן שאול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2001
לו ליצ'ן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' צ'חנובסקי נור 2003
בוסתן אמנון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר ד"ר זליגמן נועם 1998
זהבי תרצה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בן-אריה רות פרופ' דרובי סמיר 2003
רסקה-בלך גלית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' צ'חנובסקי נור 2005
צ'י שיפינג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2004
חפץ פילוסוף יעל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' בירק יהודית 1998
טויסטר-אחיט מירה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר פקטור אוריאל פרופ' אפלבוים שלום 1998
כהן רוני אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' ירדן עודד 2002
פיאסטון דן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2005
פיבוניה שמעון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' קיגל חיים 2002
כספי רועי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז 2001
קרלסון דניאל אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע גיאות ושפל, גלים פנימיים ותהליכי עירבוב בצפון מפרץ אילת פרופ' חזי גילדור 2014

עמודים