איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
הרן שושן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' אופנהיים עמוס 1998
רותם יניב אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שטיינברג אברהם פרופ' ירדן עודד 1999
ארגיי בייה מולטו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' קול משה ד"ר גבמדהין טדסה 2004
גרין סטפן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר מינץ דרור 2005
כרם זוהר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1998
נגלאקשמי וידיה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר רפאלי עדה פרופ' אפלבוים שלום 2006
בית-דין עדי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' ירדן עודד 2000
פאורה-מלינסקי מריאלה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מאיק שמעון ד"ר לרס אמנון ד"ר אהרוני נחמיה 2006
איציקסון רובין אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב 1999
רוטשילד נתן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר דיזורף קרלוס 2000
שאול-קינן ז"ל אורנה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' קפולניק יורם ד"ר אלעד יגאל 2004
רקח יעל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' שטיינברג דני 2001
שאלתיאל-הרפ ליאורה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז פרופ' קול משה 2004
מלמד שרון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה פרופ' יוגב דוד 2005
גבע יוסף אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הניס יגאל ד"ר פסרמן דניאל 1999
ידידיה איריס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קפולניק יורם פרופ' חת אילן 2001
גוייצקי רות אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס ד"ר אלעד יגאל פרופ' שטיינברג דני 2003
אסרף מנחם אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' גינזבורג חן 2001
הלוי מירי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רוזן דוד פרופ' מנדל צבי 1997
מוואסי מוניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 1997
אשל דני אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 2003
קולטאי חננית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שפיגל יצחק פרופ' רקח בני 1998
יאנג גואנג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2000
יעקבי ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' פרוסקי דב פרופ' דינור עמוס 2001
גזית-יערי נעמה אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' ארז יונתן פרופ' לזר בועז 2001

עמודים