איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
ארדון אורלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1999
הרשקוביץ יואב אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2006
וילק-יעקב דבורה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר ד"ר הולנד דורון 2000
שפיר ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר מנדלבאום פנחס 2000
ארדי רות אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יעקובי בנימין פרופ' פרוסקי דב 1999
בן-שלום שי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רוזן דוד ד"ר רסלר יורם 1997
כדורי דניאל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2004
זו שאופנג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' קול משה 2002
בן יהודה שאול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מנדל צבי ד"ר דונקבלום עזרא 2006
ותד קאסטרו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 1997
סריג פנחס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' ליסקר נורברטו פרופ' בן-אריה רות 2000
אורנשטיין סיגלית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר תנא עדנה פרופ' סלע אילן 2001
בוסתן אמנון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר ד"ר זליגמן נועם 1998
זיטמן-גל טלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גלזר איתמר ד"ר קולטאי חיננית 2005
ראובני חיים אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' כהן אפרים 2003
בר שלום עודד אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מנדל צבי 2003
חפץ פילוסוף יעל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' בירק יהודית 1998
טויסטר-אחיט מירה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר פקטור אוריאל פרופ' אפלבוים שלום 1998
ארגיי בייה מולטו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' קול משה ד"ר גבמדהין טדסה 2004
גרין סטפן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר מינץ דרור 2005
נגלאקשמי וידיה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר רפאלי עדה פרופ' אפלבוים שלום 2006
בית-דין עדי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' ירדן עודד 2000
פאורה-מלינסקי מריאלה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מאיק שמעון ד"ר לרס אמנון ד"ר אהרוני נחמיה 2006
רוטשילד נתן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר דיזורף קרלוס 2000
כץ תימור אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת ההרחפה של סדימנטים על ידי דגי קרקעית על תהליכים גיאוכימיים ופיסיקליים בים פרופ' בועז לזר; פרופ' ברק חרות 2011

עמודים