איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
כהן הדס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז 2001
ותד קאסטרו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 1997
אומרו כרמי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' הורביץ בנימין 2004
בורדמן שאול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2001
זהבי תרצה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בן-אריה רות פרופ' דרובי סמיר 2003
רסקה-בלך גלית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' צ'חנובסקי נור 2005
לו ליצ'ן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' צ'חנובסקי נור 2003
בוסתן אמנון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר ד"ר זליגמן נועם 1998
צ'י שיפינג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2004
חפץ פילוסוף יעל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' בירק יהודית 1998
כהן רוני אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' ירדן עודד 2002
טויסטר-אחיט מירה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר פקטור אוריאל פרופ' אפלבוים שלום 1998
פיאסטון דן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2005
כספי רועי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז 2001
פיבוניה שמעון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' קיגל חיים 2002
שלוין אלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' מרר יצחק פרופ' שגיא סם 2002
עובדיה שמואל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שטיינברג אברהם פרופ' שטיינברג דני פרופ' דינור עמוס 2006
הרשקוביץ יואב אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2006
וילק-יעקב דבורה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר ד"ר הולנד דורון 2000
שפיר ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר מנדלבאום פנחס 2000
גורודצקי ברברה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1997
כדורי דניאל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2004
בצלאל לאה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' סרניגליה קארל 1998
זו שאופנג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' קול משה 2002
בן יהודה שאול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מנדל צבי ד"ר דונקבלום עזרא 2006

עמודים