איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
קריצמן ענת אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רקח בני פרופ' גרה עבד 2004
וואנג קוואצון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה 2004
גליאקפרוב נורבול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה 2004
דנאי עפר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' הדר יצחק ד"ר לבנון דן 2000
כרם זוהר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1998
איציקסון רובין אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב 1999
וורד גרי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' דזורץ קרלוס 2004
כהן הדס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז 2001
אומרו כרמי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' הורביץ בנימין 2004
בורדמן שאול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2001
זהבי תרצה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בן-אריה רות פרופ' דרובי סמיר 2003
רסקה-בלך גלית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' צ'חנובסקי נור 2005
גבע יוסף אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הניס יגאל ד"ר פסרמן דניאל 1999
לו ליצ'ן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' צ'חנובסקי נור 2003
צ'י שיפינג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2004
הלוי מירי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רוזן דוד פרופ' מנדל צבי 1997
כהן רוני אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' ירדן עודד 2002
מוואסי מוניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 1997
קולטאי חננית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שפיגל יצחק פרופ' רקח בני 1998
פיאסטון דן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2005
כספי רועי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז 2001
פיבוניה שמעון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' קיגל חיים 2002
שלוין אלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' מרר יצחק פרופ' שגיא סם 2002
מוצפי סגלה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הניס יגאל ד"ר לבנון דן 1997
עובדיה שמואל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שטיינברג אברהם פרופ' שטיינברג דני פרופ' דינור עמוס 2006

עמודים