איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
האילן נטע תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כץ אליהוא פרופ' קימרלינג ברוך 2001
חצרוני אמיר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' אדוני חנה פרופ' שמיר יעקב 2000
רוזנברג חננאל תקשורת ועתונאות מדעי החברה המנוי אינו זמין כעת' : מרחבים אישיים, ארגוניים וחברתיים בעידן הטלפון הנייד פרופ' מנחם בלונדהיים, פרופ' אליהוא כ"ץ 2016

עמודים