תקנון מעודכן

תקנון תלמידי מחקר המעודכן, שנכנס לתוקף ביום 1.3.2023, הועלה לאתר.

אם עולה הצורך לעיין בתקנון שתוקפו פג ב-28.2.2023, אנא פנו לצוות הרשות