איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
מס טלי אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת זרימת המים על הביולוגיה ואקולוגיה של אלמוגים פרופ' אמציה גנין 2011
סיגלביץ פבל אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' כהן יהודה 2001
שטיינר צבי אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע מפרץ אילת כמערכת מודל לקליטת פחמן דו-חמצני על ידי הים בהשפעת המערכת הביולוגית פרופ' יונתן ארז פרופ' בעז לזר 2017
רוטמן אנדראה אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' שולדינר שמעון פרופ' פדן איתנה 1998
וורגפט אייל אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת תהליכים פיזיקליים על התפלגות האיזוטופים היציבים של חמצן והשקעתCaCO3במפרץ אילת פרופ' בועז לוז פרופ' בועז לזר 2016
סילברמן יעקב אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' ארז יונתן פרופ' לזר בועז 2006
גזית-יערי נעמה אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' ארז יונתן פרופ' לזר בועז 2001
קרלסון דניאל אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע גיאות ושפל, גלים פנימיים ותהליכי עירבוב בצפון מפרץ אילת פרופ' חזי גילדור 2014
ברמן טל אוקיאנוגרפיה טבע פרופ' פלדור נתן ד"ר ברנר סטיב 2000
שניידר חיים קנט אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת שינויים גלובליים אנתרופוגניים על הקלציפיקציה והפוטוסינתזה באלמוגים בוני שונית (הרמטיפיים) פרופ' יונתן ארז 2007
ליס הגר אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע זמינות ברזל לפיטופלנקטון: קצבי ומנגנוני קליטה ד"ר יעלה שקד פרופ' ניר קרן 2016
כץ תימור אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת ההרחפה של סדימנטים על ידי דגי קרקעית על תהליכים גיאוכימיים ופיסיקליים בים פרופ' בועז לזר; פרופ' ברק חרות 2011
בנטוב שמואל אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע מנגנוני ביומינרליזציה בפורמיניפרה פרופ' יונתן ארז 2007
סילברמן יעקב אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע התגובה המטבולית של שונית האלמוגים במפרץ אילת להעשרה בנוטריינטים פרופ' יונתן ארז פרופ' בועז לזר 2006
בנדק גיל אימונולוגיה מולקולארית רפואה חקר האימונוגנטיקה של טרשת נפוצה בחולים ערבים ישראלים וזיהוי המנגנונים המולקולרים המופעלים על ידי הטיפול בקופקסון פרופ' חיים בראוטבר 2011
כהן עינבל אימונולוגיה מולקולארית חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית התפתחות המערכת להפרשת IgA במעי ובבורסה של אפרוחים שלאחר הבקיעה פרופ' אהרון פרידמן 2011
אורבך אריאל אימונולוגיה מולקולארית רפואה חלבונים מאוחים בעלי פעילות כפולה: השראה של מוות אפופטוטי על-ידי איתות דו-צדדי ד"ר יעקב רחמילביץ; ד"ר מיכל דרניצקי אלהלל 2011
קט ענבל אימונולוגיה מולקולארית רפואה תאי B מושתקים במודל עכברי טרנסגני של מחלת הזאבת פרופ' דן אילת 2010
לוי עופר אימונולוגיה מולקולארית רפואה הקולטן לאנטיגן על פני תאי T הקשור לשלד התא: מסלולי מעבר אותות ייחודיים במצבים נורמאליים ופתולוגיים פרופ' מיכל בניאש 2009
ביידר יקטרינה אימונולוגיה מולקולארית רפואה תפקידו של מסלול ה- CXCR4/CXCL12 בהתפתחות גידולים סרטניים פרופ' אמנון פלד; פרופ' ארנון נגלר 2010
פולק דוד אימונולוגיה מולקולארית רפואת שיניים הפתוגנזה של מחלת חניכיים ניסויית רב-חיידקית בעכברים במודל של זיהום מעורב של P. gingivalis ו- F. nucleatum פרופ' ליאור שפירא; ד"ר יעל חורי חדד 2012
גונן ארז אימונולוגיה מולקולארית רפואה תפקיד הקולטנים TLR4 ו- CD44 בתגובה החיסונית המולדת לחיידקי אשריכיה קולי בבלוטת החלב ד"ר נחום שפיגל; פרופ' דוד נאור 2008
גונן-גרוס צופית אימונולוגיה מולקולארית רפואה הבסיס המולקולרי להכרות של מולקולת HLA-G על-ידי תאי הרג טבעיים פרופ' עופר מנדלבוים 2008
לוי רויטל אימונולוגיה מולקולארית רפואה תפקיד חדש לקולטנים קוסטימולטוריים בהכרה ובקישור ישיר של סופראנטיגנים פרופ' ריימונד קמפפר 2012
גלבוע-גפן עדי אימונולוגיה מולקולארית רפואה חוסר שיווי משקל כולינרגי במחלות נוגדנות עצמית פרופ' חרמונה שורק; פרופ' לילי אנגליסטר 2011

עמודים