איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
סמרה שחר אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית האם טפיל הביציםOoencyrtus pitycampaeבאוכלוסיות תהלוכן האורן ותריסית הצלף הוא מקרה של מעבר בין פונדקאים, מינים "אחים", או שניהם פרופ' מוראד גאנם פרופ' צבי מנדל 2016
שומין הילה אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעורבות של הפוספוטאזהPP2Aבבקרת התארכות קורים בפטרייהNeurospora crassaבמסלול שלCOT1 פרופ' עודד ירדן 2017
עובדיה שמואל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שטיינברג אברהם פרופ' שטיינברג דני פרופ' דינור עמוס 2006
שלוין אלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' מרר יצחק פרופ' שגיא סם 2002
הרשקוביץ יואב אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2006
וילק-יעקב דבורה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר ד"ר הולנד דורון 2000
שפיר ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר מנדלבאום פנחס 2000
גורודצקי ברברה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1997
כדורי דניאל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2004
זו שאופנג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' קול משה 2002
בן יהודה שאול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מנדל צבי ד"ר דונקבלום עזרא 2006
יצקן עינת אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' ירדן עודד 1999
בצלאל לאה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' סרניגליה קארל 1998
סריג פנחס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' ליסקר נורברטו פרופ' בן-אריה רות 2000
פלבסקי אריק אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גרזון אורי 1998
כרמי ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' זמיר דני ד"ר זלץ יחיעם 1997
זיטמן-גל טלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גלזר איתמר ד"ר קולטאי חיננית 2005
אורנשטיין סיגלית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר תנא עדנה פרופ' סלע אילן 2001
אוקה יוג'י אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' שפיגל יצחק 1998
בר שלום עודד אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מנדל צבי 2003
צחורי-פיין עינת אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רוזן דוד פרופ' ראוש ר 1997
ראובני חיים אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' כהן אפרים 2003
הרן שושן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' אופנהיים עמוס 1998
רותם יניב אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שטיינברג אברהם פרופ' ירדן עודד 1999
ארגיי בייה מולטו אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' קול משה ד"ר גבמדהין טדסה 2004

עמודים