איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
סמרה שחר אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית האם טפיל הביציםOoencyrtus pitycampaeבאוכלוסיות תהלוכן האורן ותריסית הצלף הוא מקרה של מעבר בין פונדקאים, מינים "אחים", או שניהם פרופ' מוראד גאנם פרופ' צבי מנדל 2016
אפל עידו אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית יצירת סביבה במערכת הרבייה החיונית להפריה מוצלחת ד"ר יעל חפץ 2017
חפץ פילוסוף יעל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' בירק יהודית 1998
כהן רוני אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' ירדן עודד 2002
טויסטר-אחיט מירה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר פקטור אוריאל פרופ' אפלבוים שלום 1998
פיאסטון דן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2005
פיבוניה שמעון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' קיגל חיים 2002
כספי רועי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז 2001
שלוין אלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' מרר יצחק פרופ' שגיא סם 2002
עובדיה שמואל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שטיינברג אברהם פרופ' שטיינברג דני פרופ' דינור עמוס 2006
הרשקוביץ יואב אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2006
וילק-יעקב דבורה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גולדשמידט אליעזר ד"ר הולנד דורון 2000
שפיר ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק ד"ר מנדלבאום פנחס 2000
כדורי דניאל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אוקון יעקב פרופ' יורקביץ אדוארד 2004
גורודצקי ברברה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1997
בן יהודה שאול אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מנדל צבי ד"ר דונקבלום עזרא 2006
יצקן עינת אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' ירדן עודד 1999
בצלאל לאה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' סרניגליה קארל 1998
זו שאופנג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום פרופ' קול משה 2002
סריג פנחס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' ליסקר נורברטו פרופ' בן-אריה רות 2000
פלבסקי אריק אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גרזון אורי 1998
זיטמן-גל טלי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גלזר איתמר ד"ר קולטאי חיננית 2005
אורנשטיין סיגלית אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות ד"ר תנא עדנה פרופ' סלע אילן 2001
כרמי ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' זמיר דני ד"ר זלץ יחיעם 1997
בר שלום עודד אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' מנדל צבי 2003

עמודים