איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
איברקלייד יונית אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעורבות הסיגנל הליפידי בבקרת התגובה הצמחית כנגד נמטודת העפציםMeloidogyne javanicaבעגבנייה ד"ר סיגל בראון פרופ' יצחק שפיגל 2016
אפל עידו אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית יצירת סביבה במערכת הרבייה החיונית להפריה מוצלחת ד"ר יעל חפץ 2017
שאול-קינן ז"ל אורנה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' קפולניק יורם ד"ר אלעד יגאל 2004
רקח יעל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' שטיינברג דני 2001
שאלתיאל-הרפ ליאורה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' יובל בועז פרופ' קול משה 2004
מלמד שרון אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' סלע אילן ד"ר תנא עדנה פרופ' יוגב דוד 2005
גורודצקי ברברה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק 1997
יצקן עינת אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' ירדן עודד 1999
ידידיה איריס אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קפולניק יורם פרופ' חת אילן 2001
בצלאל לאה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' הדר יצחק פרופ' סרניגליה קארל 1998
גוייצקי רות אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס ד"ר אלעד יגאל פרופ' שטיינברג דני 2003
אסרף מנחם אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קטן יעקב פרופ' גינזבורג חן 2001
פלבסקי אריק אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' גרזון אורי 1998
כרמי ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' זמיר דני ד"ר זלץ יחיעם 1997
אשל דני אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' דינור עמוס פרופ' פרוסקי דב 2003
יאנג גואנג אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' בר-יוסף משה 2000
יעקבי ניר אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' פרוסקי דב פרופ' דינור עמוס 2001
אוקה יוג'י אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' שפיגל יצחק 1998
צחורי-פיין עינת אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' רוזן דוד פרופ' ראוש ר 1997
גוטליב(גברת) יובל אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' קול משה 2002
עבד אל-האדי פתחי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' אפלבוים שלום 2002
שרון עדנה אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שפיגל יצחק פרופ' חת אילן 2006
הרן שושן אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' חת אילן פרופ' אופנהיים עמוס 1998
סביו גלורי אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' כהן אפרים פרופ' נברו שלמה 2004
רותם יניב אגרואקולוגיה ובריאות וצמח חקלאות פרופ' שטיינברג אברהם פרופ' ירדן עודד 1999

עמודים