איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר יורד שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
אבואלניל כאותר מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' שלומאי יוסף 2003
אבוהב אורית סוציולוגיה ואנתרופולוגיה החברה פרופ' גולדברג הרווי פרופ' בן-ארי איל 2005
אבוחצירא לירון ביוכימיה רפואה תפקיד החלבון MeCP2 בביטוי ובבקרה האפיגנטית של גנים המעורבים בתסמונת רט פרופ' אהרון רזין 2009
אבולוף אוריאל יחסים בינלאומיים מדעי החברה על-פי תהום ספק-קיום אתנו-לאומי צרפתים-קנדים, יהודים ישראלים ואפריקנרים ד"ר אברהם סלע, ד"ר ששון סופר 2008
אבולעפיה נעה הוראת המדעים טבע פרופ' דריפוס עמוס ד"ר אמיר רות 2004
אבורבא גלית ביוכימיה רפואה חקר מעכבים בלתי-הפיכים מסומנים של הרצפטור לפקטור גידול אפידרמלי (EGFR) כסמנים פוטנציאליים להדמית פוזיטרונים (PET) ד"ר איל משעני, פרופ' אלכסנדר לויצקי 2007
אבורמד שמעון פיסיקה יישומית מתמטיקה ומדעי הטבע שחזור רדיומטרי של אזורים מוצלים בתמונות לווין ואויר פרופ' ניסים בן יוסף 2008
אבי-יונה חוה תולדות האמנות רוח פרופ' בלפר-כהן אנה פרופ' איילון מרים פרופ' מטנקלוט ג' 1997
אביאל יובל מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע במח טבע פרופ' אבלס משה פרופ' הורן דוד 2005
אביאלי ניר סוציולוגיה ואנתרופולוגיה החברה פרופ' כהן אריק 2005
אביאני עידו מדעי הסביבה חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעת השונות, המקור, והדינמיקה של רעילות לצמחים ותכונות נלוות על פוטנציאל המיחזור שלפסולות בתי הבד פרופ' יצחק הדר, ד"ר מיכאל רביב 2013
אביב דן חינוך רוח פרופ' גולדברג הרווי ד"ר בקרמן צבי 2003
אביב גלי קרימינולוגיה משפטים עמדותיהם של קורבנות עבירה לגבי הלגיטימיות של המשטרה בישראל: עדויות לחשיבות שבפיתוח מדיניות ונהלים המתמקדים בקורבן פרופ' דוד וייסבורד 2015
אביב אורן רוקחות רפואה פולימרים נוגדי מיקרואורגניזמים לטיהור מים פרופ' אברהם דומב 2016
אביב-צפריר מיכל מדעים ביורפואיים מדעי הרפואה פרופ' גלזר גד 2000
אביגור-אשל אמית מדע המדינה מדעי החברה מעמדות הביניים והפוליטיקה של הניאו-ליברליזם בישראל ובצ'ילה פרופ' מריו שניידר 2015
אבידב אורית חינוך רוח פרופ' אולשטיין עלית פרופ' פרידמן יצחק 2001
אבידן שמואל מדעי המחשב טבע פרופ' פלג שמואל פרופ' שעשוע אמנון 2001
אבידן גליה מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע במח טבע פרופ' זהרי אהוד פרופ' מלאך רפי 2004
אביטל-כהן נטלי מדעי בעלי-חיים חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית איפיון המנגנון המעורב בכשל הרבייתי בתום עונת הרבייה של תרנגולים מגזע כבד פרופ' ישראל רוזנבוים 2014
אביטן-גרינהוט איילת מדעי המזון מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה אפיון ביוכימי ופיזיולוגי של הרצפטורים ל- GnRH ודופאמין בהיפופיזת האמנון פרופ' ברטה לבבי-סיון 2009
אבינון רעות פסיכולוגיה מדעי החברה מה מעצב את ההתנהגות ההורית? השפעת הגנים של ההורים והשפעת הילדים על הורות פרופ' אריאל כנפו 2017
אביעזר הלל פסיכולוגיה מדעי החברה מה מביעות ההבעות? מחקרים על השפעת ההקשר על זיהוי הבעות פנים פרופ' שלמה בנטין, פרופ' רן חסין 2010
אביצור רונית מדעים ביורפואיים רפואה פרופ' ירמיה רז 1999
אביצור מיכל גנטיקה של יונקים ואדם רפואה חקר המנגנון המולקולרי של ההשתקה האפיגנטית של FMR1 בתסמונת ה-X השביר תוך שימוש בתאי גזע עובריים מוטנטים ד"ר רחל אייגס פרופ' אפרת לוי-להד 2015

עמודים