איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטימיין בסדר עולה חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
השמשוני תמר מיקרוביולוגיה מדעי הרפואה פרופ' סידר חיים-הוארד 2004
הלפרין תמר מדעי הצמח בחקלאות חקלאות פרופ' אוהד יצחק פרופ' אדם צח 2001
שטרנפלד תמר כימיה טבע פרופ' רבינוביץ מרדכי 2004
צמח תמר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כהן עקיבא 1996
ירון תמר הוראת המדעים מתמטיקה ומדעי הטבע מודל הוראתי המבוסס על חקר מנגנוני תגובות כימיות כאמצעי להעמקת למידה של תלמידים המתמחים בכימיה בתיכון ד"ר צחי מילגרום; פרופ' מנחם שטיינברג 2010
זהבי-הראל תמר ביוכימיה רפואה בקרה על ידי מסלולי סיגנל של רפרסיה המתווכת על-ידי Groucho/TLE פרופ' זאב פרוש 2012
אזולאי-שמר תמר מדעי הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית תהליכי בקרה שלאחר תרגום על האנזים כלורופילאז ותפקידם במנגנון פירוק הכלורופיל בצמח פרופ' אליעזר גולדשמידט; ד"ר יורם איל 2012
זילבר תמר פסיכולוגיה החברה פרופ' ליבליך עמיה 1999
גיטליץ תמר עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית הקשר שבין ציפיות כלכליות והיערכות כלכלית של מזדקנים ובין רווחתם האישית: מחקר אורך פרופ' גייל אוסלנדר, ד"ר שרון שיוביץ-עזרא 2017
משמר תמר ספרות עברית מדעי הרוח מהדורה מדעית של הרומן משלחת מלאכים רעים לרחל איתן בלוויית מבוא פואטי-היסטורי פרופ' חנן חבר 2016
פורטנוי-קרן תמר פסיכולוגיה החברה פרופ' ניניו ענת 2003
גולדמן-בואה תמר פיסיקה מתמטיקה ומדעי הטבע אי יציבויות במסלולם של סדקים דינאמיים פרופ' גאי פיינברג 2016
קיסר תמר אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' שמידע אבישי פרופ' מוטרו עוזי 1998
גילון תמר מדעי הצמח )בוטניקה( טבע פרופ' קולקה ריכרד 2001
טוטנאור תמר מיקרוביולוגיה רפואה בידוד ואפיון של קזאין קינאז-1 חוץ-תאי מטפילי Leishmania donovani פרופ' צ'רלס יפה 2009
אמיר תמר חינוך מדעי הרוח משמעותם של קשיים בקבלת החלטה בבחירת מקצוע פרופ' איתמר גתי 2009
עובד-גלבר תמר פרמקולוגיה רפואה מעורבות הגן MDR1 באינטראקציות בין תאי הרג-טבעיים לבין תאים סרטניים פרופ' פיליפ לזרוביץ'; ד"ר חנן גלסקי 2010
קדרי תמר ספרות עברית רוח פרופ' הירשמן מנחם 2005
בר תמר עבודה סוציאלית ביה"ס לעבודה סוציאלית טיפוח קומפטנטיות רגשית-חברתית בקרב פעוטות במסגרות חינוכיות: תפקיד המחנכת פרופ' מרים רוזנטל 2009
רז תמר כימיה טבע פרופ' לוין רפאל-דוד 1997
שטיין תמר כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע כיוונון פונקציונלי צפיפות מעקרונות ראשוניים פרופ' רועי בר 2013
ליסטובסקי תמר ביולוגיה תאית מתמטיקה ומדעי הטבע בקרת הפעלת הAPC/C על ידי החלבונים Cdc20 ו Cdh1 פרופ' מיכאל ברנדייס 2007
הרציג תמר היסטוריה רוח פרופ' סלוחובסקי משה פרופ' הד מיכאל 2006
גרנות תמר ביוכימיה רפואה השפעת נגזרות סינתטיות של ספינגוליפידים על המטבוליזם שלהם בתאים סרטניים ובתאי מחלת נימן-פיק פרופ' שמעון גת; ד"ר אריה דגן 2008
מייקין תמר מדעי המח מתמטיקה ומדעי הטבע ייצוג רב-חושי של החלל הקרוב ליד פרופ' אהוד זהרי 2010

עמודים