איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר עולה פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
ירחי מורן תקשורת ועיתונאות מדעי החברה דיפלומטיה פומבית בעידן של טרור המאבק על מסגור הטרור בתקשורת: ארה"ב, בריטניה וישראל מול ארגוני הטרור פרופ' גדי וולפספלד 2012
בלמס מיטל תקשורת ועיתונאות מדעי החברה פרסונליזציה פוליטית בזירה הלאומית והבינלאומית פרופ' תמיר שפר 2013
זלכה גילה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בן-צבי נאוה ד"ר מילגרום יצחק 2004
ענבר (עיני) שי תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כץ אליהוא פרופ' אמיר יהודה 2006
פלד אלחנן נורית תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה 1996
איל הדס תקשורת ועיתונאות מדעי החברה חיפוש אחר יתרון יחסי: תנועות פוליטיות, התאמה דיגיטלית, והצלחה בזירה התחרותית של התקשורת הפוליטית פרופ' גדי וולפספלד 2014
אשכנזי שרון תקשורת ועיתונאות מדעי החברה שיח הכלכלה בחדשות ערוץ 2 2011-1994 פרופ' תמר ליבס, פרופ' יעקב מצר 2014
נריה-בן שחר רבקה תקשורת ועיתונאות מדעי החברה הנשים החרדיות ותקשורת ההמונים בישראל - דפוסי חשיפה ואופני קריאה פרופ' תמר אלאור, פרופ' יחיאל לימור 2009
זנדברג אייל תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק ד"ר זרטל עדית 2005
שפר תמיר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי 2002
פרי ארז תקשורת ועיתונאות מדעי החברה קולנוע והשמדה: ההיגיון הקולנועי של מחנה ההשמדה הנאצי והשפעתו על הקולנוע המודרני הבתר-מלחמתי פרופ' ענר פרמינגר, פרופ' משה צימרמן 2015
קליין-שגריר אורנית תקשורת ועיתונאות מדעי החברה מחפשת קשר מחייב ויציב' טלוויזיה ואינטראקטיביות פרופ' תמר ליבס, ד"ר פול פרוש 2013
ארוניס קרולין תקשורת ועיתונאות מדעי החברה אינטימיות פומבית מתווכת': דרכי פעולתם של מדיה פופולריים בכינון אינטימיות עם קהלים ד"ר עמית פינצ'בסקי, פרופ' תמר ליבס ז"ל 2015
שרעבי-כהן רויטל תקשורת ועיתונאות מדעי החברה "חומר מקומי" : כינון מקומיות ואותנטיות לאומית בשדה ההיפ הופ בישראל פרופ' עמית פינצ'בסקי, פרופ' מוטי רגב 2017
נבו נאוה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה 2004
פרוש פול תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' דנט ברנדה פרופ' לושיצקי יוספה 2001
זאבי עירית תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק 2006
בוהדנה סנדרין תקשורת ועיתונאות מדעי החברה האובייקטיביות העיתונאית כפרפורמנס: המקרה של הכסוי הצרפתי של האינתיפאדה השנייה פרופ' תמר ליבס, ד"ר פול פרוש 2010
צמח תמר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כהן עקיבא 1996
גרינברג רז תקשורת ועיתונאות מדעי החברה טקסט האנימציה: הגדרה, ניתוח ואפשרויות טכנולוגיות מסגרת תיאורטית לחקר האנימציה במדיה פרופ' פול פרוש 2014
מורג רעיה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר ישעיהו 2003
סוקר אורלי תקשורת ועיתונאות מדעי החברה עיצוב זהות לאומית ברפובליקה הפדרלית המערב גרמנית, כפי שהיא עולה משידורי תחנת הרדיו Deutschlandfunk פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' מנחם בלונדיים 2009
כהן איילת תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר רפאל 1998
כרמל נורית תקשורת ועיתונאות מדעי החברה צולם ועל-כן קיים': הדימוי הצילומי של תושבי ארץ הקודש בספרות מסע אנגלית, 1839-1914 ד"ר פול פרוש 2011
גבל אינס תקשורת ועיתונאות מדעי החברה עיתון ככלי להבניית זהות פוליטית וקהילתית: המקרה של נקודה. פרופ' אסתר שלי-ניומן 2010

עמודים