איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר עולה פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שפר תמיר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי 2002
שיפמן לימור תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק פרופ' בלונדהיים מנחם 2005
בוהדנה סנדרין תקשורת ועיתונאות מדעי החברה האובייקטיביות העיתונאית כפרפורמנס: המקרה של הכסוי הצרפתי של האינתיפאדה השנייה פרופ' תמר ליבס, ד"ר פול פרוש 2010
סרינג דפנה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר ישעיהו ד"ר רועה יצחק 1999
איל הדס תקשורת ועיתונאות מדעי החברה חיפוש אחר יתרון יחסי: תנועות פוליטיות, התאמה דיגיטלית, והצלחה בזירה התחרותית של התקשורת הפוליטית פרופ' גדי וולפספלד 2014
נבו נאוה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה 2004
אשכנזי שרון תקשורת ועיתונאות מדעי החברה שיח הכלכלה בחדשות ערוץ 2 2011-1994 פרופ' תמר ליבס, פרופ' יעקב מצר 2014
ענבר (עיני) שי תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כץ אליהוא פרופ' אמיר יהודה 2006
פרוש פול תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' דנט ברנדה פרופ' לושיצקי יוספה 2001
גבל אינס תקשורת ועיתונאות מדעי החברה עיתון ככלי להבניית זהות פוליטית וקהילתית: המקרה של נקודה. פרופ' אסתר שלי-ניומן 2010
זנדברג אייל תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק ד"ר זרטל עדית 2005
מורג רעיה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר ישעיהו 2003
עמרן מירב תקשורת ועיתונאות מדעי החברה אמצעי תקשורת בשירות החברה החרדית: מקומם של קלטות האודיו ואמצעים נוספים כסמני רצף ותמורה בחברה החרדית פרופ' תמר אלאור 2008
פרי ארז תקשורת ועיתונאות מדעי החברה קולנוע והשמדה: ההיגיון הקולנועי של מחנה ההשמדה הנאצי והשפעתו על הקולנוע המודרני הבתר-מלחמתי פרופ' ענר פרמינגר, פרופ' משה צימרמן 2015
ארוניס קרולין תקשורת ועיתונאות מדעי החברה אינטימיות פומבית מתווכת': דרכי פעולתם של מדיה פופולריים בכינון אינטימיות עם קהלים ד"ר עמית פינצ'בסקי, פרופ' תמר ליבס ז"ל 2015
גרינברג רז תקשורת ועיתונאות מדעי החברה טקסט האנימציה: הגדרה, ניתוח ואפשרויות טכנולוגיות מסגרת תיאורטית לחקר האנימציה במדיה פרופ' פול פרוש 2014
זאבי עירית תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק 2006
חצרוני אמיר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' אדוני חנה פרופ' שמיר יעקב 2000
האילן נטע תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כץ אליהוא פרופ' קימרלינג ברוך 2001
פלד אלחנן נורית תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה 1996
קמפף זוהר תקשורת ועיתונאות מדעי החברה התנצלויות בשיח הציבורי בישראל פרופ' שושנה בלום-קולקה 2008
לוין דוד תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר ליבס תמר פרופ' חזן חיים 2004
ירחי מורן תקשורת ועיתונאות מדעי החברה דיפלומטיה פומבית בעידן של טרור המאבק על מסגור הטרור בתקשורת: ארה"ב, בריטניה וישראל מול ארגוני הטרור פרופ' גדי וולפספלד 2012
כהן נתן יצחק תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כץ אליהוא 2005
אגם דאלי אביבית תקשורת ועיתונאות מדעי החברה היבטים תרבותיים בפרסומת הישראלית: ייצוגי הנוף הפתוח ד"ר פול פרוש 2008

עמודים