איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר יורד פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
רבינוביץ רבקה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' צרנוב איתן פרופ' בר-יוסף עופר 1999
זליגמן הרווה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' ורנר יהודה ד"ר בילס אביגדור 2004
שיפמן שגיב אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' דרבסי אריאל 2005
בן-עמי פרידה אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' הלר יוסף 2006
רוטנברג אהרן אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' זהרי דניאל 2000
ספיר יובל אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' שמידע אבישי פרופ' נאמן גדעון 2005
טיברגר יעל אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' קדמון רונן 2004
צ'יפמן אריאל אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' צרנוב איתן ד"ר כאנר עודד 2001
פרגמן-ספיר אורי אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה טבע פרופ' שמידע אבישי פרופ' קיגל חיים 2004
דיין (טוב-אל) גלית אגיפטולוגיה רוח פרופ' גרול שרה 2000
הרן עדינה אגיפטולוגיה רוח פרופ' גרול שרה 2001
קאהן דנאל אגיפטולוגיה רוח פרופ' אפעל ישראל פרופ' גרול שרה 2002
בן- יוסף מיכאל אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית אפיון הפן המיקרוביאלי באקולוגיה התזונתית של זבוב הזית,Bactrocera oleae פרופ' בועז יובל פרופ' אדוארד יורקביץ' 2016
גולן נעמה אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית טרנספורמציה של החומר הרפואי קשה הפירוקcarbamazepineעל-ידי פטריית הריקבון הלבן Pleurotus ostreatus פרופ' יצחק הדר פרופ' בני חפץ 2017
סמרה שחר אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית האם טפיל הביציםOoencyrtus pitycampaeבאוכלוסיות תהלוכן האורן ותריסית הצלף הוא מקרה של מעבר בין פונדקאים, מינים "אחים", או שניהם פרופ' מוראד גאנם פרופ' צבי מנדל 2016
שומין הילה אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעורבות של הפוספוטאזהPP2Aבבקרת התארכות קורים בפטרייהNeurospora crassaבמסלול שלCOT1 פרופ' עודד ירדן 2017
גרביאן יעל אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעבר אופקי של רצפי רנ"א בין דבורים, אקרית הורואה ווירוס השיתוק הישראלי פרופ' אילן סלע פרופ' שרוני שפיר 2017
ברד-קוטלר שירי אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית סיגנלpHבפטרייהPenicillium expansum: תפקידו בהתקפה ובייצור המיקוטוקסין פטולין פרופ' דב פרוסקי ד"ר עמיר שרמן 2017
פרנק סמי אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעת השקיה במי קולחין על האקולוגיה של חיידקי קרקע פרופ' יצחק הדר ד"ר דרור מינץ 2016
איברקלייד יונית אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מעורבות הסיגנל הליפידי בבקרת התגובה הצמחית כנגד נמטודת העפציםMeloidogyne javanicaבעגבנייה ד"ר סיגל בראון פרופ' יצחק שפיגל 2016
קנופ דוריב אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית חקר האנזים החוץ תאי וורסטייל פראוקסידאז (VP1) בפטרייה אוזנית הצדף (Pleurotus ostreatus) בתנאים של חוסר מנגן פרופ' יצחק הדר פרופ' עודד ירדן 2017
אקשטיין לוי נועם אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השוואה גנומית של זני החיידקAcidovorax citrulliבדגש על אפקטורים המופרשים ממערכת ההפרשה מסוג שלוש פרופ' שאול בורדמן 2016
אפל עידו אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית יצירת סביבה במערכת הרבייה החיונית להפריה מוצלחת ד"ר יעל חפץ 2017
רותם אור אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית חקר בקרת הגידול בחידק הטורףBdellovibrio bacteriovorus פרופ' אדוארד יורקביץ' 2016
כנעאן חוסאם אגרואקולוגיה ובריאות הצמח חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית השפעת חיטוי סולארי וקומפוסט בדרגות הבשלה שונות על המיקרוביולוגיה של הקרקע וקטילת פתוגניים ד"ר דרור מינץ פרופ' מיכאל רביב 2017

עמודים