איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר עולה פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
רוזנברג חננאל תקשורת ועתונאות מדעי החברה המנוי אינו זמין כעת' : מרחבים אישיים, ארגוניים וחברתיים בעידן הטלפון הנייד פרופ' מנחם בלונדהיים, פרופ' אליהוא כ"ץ 2016
זאבי עירית תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק 2006
כרמל נורית תקשורת ועיתונאות מדעי החברה צולם ועל-כן קיים': הדימוי הצילומי של תושבי ארץ הקודש בספרות מסע אנגלית, 1839-1914 ד"ר פול פרוש 2011
חצרוני אמיר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' אדוני חנה פרופ' שמיר יעקב 2000
האילן נטע תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כץ אליהוא פרופ' קימרלינג ברוך 2001
סוקר אורלי תקשורת ועיתונאות מדעי החברה עיצוב זהות לאומית ברפובליקה הפדרלית המערב גרמנית, כפי שהיא עולה משידורי תחנת הרדיו Deutschlandfunk פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' מנחם בלונדיים 2009
דביר גבירצמן שירה תקשורת ועיתונאות מדעי החברה שמאל ימין שמאל: מאפיינים פסיכולוגיים ותקשורתיים של סרבנות סלקטיבית פרופ' יעקב שמיר 2012
לוין דוד תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר ליבס תמר פרופ' חזן חיים 2004
אברהם אלי תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי פרופ' גונן עמירם 1999
כהן נתן יצחק תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' כץ אליהוא 2005
פירסטטר יוסף תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר ישעיהו 2006
וייסמן כרמל ל. תקשורת ועיתונאות מדעי החברה נערות ישראליות ותת תרבויות דיגיטליות: שפה, מגדר ומשחקיות בבלוגים ד"ר אסתר שלי-ניומן 2011
סרינג דפנה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר ישעיהו ד"ר רועה יצחק 1999
נמרוד גלית תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' אדוני חנה 2004
אשכנזי שרון תקשורת ועיתונאות מדעי החברה שיח הכלכלה בחדשות ערוץ 2 2011-1994 פרופ' תמר ליבס, פרופ' יעקב מצר 2014
קמפף רונית תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי 2003
איל הדס תקשורת ועיתונאות מדעי החברה חיפוש אחר יתרון יחסי: תנועות פוליטיות, התאמה דיגיטלית, והצלחה בזירה התחרותית של התקשורת הפוליטית פרופ' גדי וולפספלד 2014
קלין ענת תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק 2002
פיינהולץ נועם תקשורת ועיתונאות מדעי החברה בשידור מת מאבקו של הקולנוע בטלוויזיה ובאינטרנט פרופ' פול פרוש 2015
אזולאי וטורי אושרת תקשורת ועיתונאות מדעי החברה סיקור רצח נשים עולות מאתיופיה בידי בני זוגן בעיתונות הישראלית פרופ' יפעת מעוז 2017
חמו מיכל תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה 2006
גרינברג רז תקשורת ועיתונאות מדעי החברה טקסט האנימציה: הגדרה, ניתוח ואפשרויות טכנולוגיות מסגרת תיאורטית לחקר האנימציה במדיה פרופ' פול פרוש 2014
גרבלסקי צפירה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה פרופ' שמיר יעקב 2004
דסקל אפרת תקשורת ועיתונאות מדעי החברה מתלונה עד תיקון: אי שביעות רצון ציבורית כמנגנון לכינון חבות תקשורתית ד"ר זוהר קמפף, פרופ' תמר ליבס ז"ל 2016
פלד אלחנן נורית תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה 1996

עמודים