איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחה שם פרטי חוג/תחוםמיין בסדר עולה פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
רוזנברג חננאל תקשורת ועתונאות מדעי החברה המנוי אינו זמין כעת' : מרחבים אישיים, ארגוניים וחברתיים בעידן הטלפון הנייד פרופ' מנחם בלונדהיים, פרופ' אליהוא כ"ץ 2016
גרבלסקי צפירה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה פרופ' שמיר יעקב 2004
דסקל אפרת תקשורת ועיתונאות מדעי החברה מתלונה עד תיקון: אי שביעות רצון ציבורית כמנגנון לכינון חבות תקשורתית ד"ר זוהר קמפף, פרופ' תמר ליבס ז"ל 2016
בלמס מיטל תקשורת ועיתונאות מדעי החברה פרסונליזציה פוליטית בזירה הלאומית והבינלאומית פרופ' תמיר שפר 2013
נייגר מרדכי תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק פרופ' קרטון-בלום רות 2000
ירחי מורן תקשורת ועיתונאות מדעי החברה דיפלומטיה פומבית בעידן של טרור המאבק על מסגור הטרור בתקשורת: ארה"ב, בריטניה וישראל מול ארגוני הטרור פרופ' גדי וולפספלד 2012
מלכה ורד תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי 2006
טלמון מרים תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר ישעיהו 1998
שחל יובל (ז"ל) תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' אדוני חנה פרופ' פרידגוט תאודור 2005
קליין-שגריר אורנית תקשורת ועיתונאות מדעי החברה מחפשת קשר מחייב ויציב' טלוויזיה ואינטראקטיביות פרופ' תמר ליבס, ד"ר פול פרוש 2013
בוהדנה סנדרין תקשורת ועיתונאות מדעי החברה האובייקטיביות העיתונאית כפרפורמנס: המקרה של הכסוי הצרפתי של האינתיפאדה השנייה פרופ' תמר ליבס, ד"ר פול פרוש 2010
רון יפתח תקשורת ועיתונאות מדעי החברה יחסי-גומלין בין נרטיבים קולקטיביים, נרטיבים אישיים, ומעורבות מתמשכת של יהודים ישראלים בתהליכי דיאלוג עם פלסטינים בישראל פרופ' יפעת מעוז, ד"ר צבי בקרמן 2015
לביא-דינור עמית תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק 2000
גבל אינס תקשורת ועיתונאות מדעי החברה עיתון ככלי להבניית זהות פוליטית וקהילתית: המקרה של נקודה. פרופ' אסתר שלי-ניומן 2010
אברהם אלי תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי פרופ' גונן עמירם 1999
זלכה גילה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בן-צבי נאוה ד"ר מילגרום יצחק 2004
פרידמן אלי תקשורת ועיתונאות מדעי החברה עיצוב מסרים לקהל מבית ומחוץ: כיצד מנהיגים ישראלים מציגים את הסכסוך בסביבת תקשורת משתנה? ד"ר זוהר קמפף, פרופ' תמר ליבס (ז"ל) 2016
כרמל נורית תקשורת ועיתונאות מדעי החברה צולם ועל-כן קיים': הדימוי הצילומי של תושבי ארץ הקודש בספרות מסע אנגלית, 1839-1914 ד"ר פול פרוש 2011
שפר תמיר תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' וולפספלד גדי 2002
שיפמן לימור תקשורת ועיתונאות החברה ד"ר רועה יצחק פרופ' בלונדהיים מנחם 2005
עמרן מירב תקשורת ועיתונאות מדעי החברה אמצעי תקשורת בשירות החברה החרדית: מקומם של קלטות האודיו ואמצעים נוספים כסמני רצף ותמורה בחברה החרדית פרופ' תמר אלאור 2008
סרינג דפנה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' ניר ישעיהו ד"ר רועה יצחק 1999
דביר גבירצמן שירה תקשורת ועיתונאות מדעי החברה שמאל ימין שמאל: מאפיינים פסיכולוגיים ותקשורתיים של סרבנות סלקטיבית פרופ' יעקב שמיר 2012
איל הדס תקשורת ועיתונאות מדעי החברה חיפוש אחר יתרון יחסי: תנועות פוליטיות, התאמה דיגיטלית, והצלחה בזירה התחרותית של התקשורת הפוליטית פרופ' גדי וולפספלד 2014
נבו נאוה תקשורת ועיתונאות החברה פרופ' בלום-קולקה שושנה 2004

עמודים